Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Οι τυχεροί

Μακάριοι οι οργανισμοί οι μη έχοντες συνείδηση της ύπαρξής των
Μακάριοι οι αγέννητοι, οι εγκεφαλικά ανεπαρκείς
Μακάρια τα πρωτόζωα, οι αμοιβάδες και τα μονοκύτταρα

Μακάρια η άμμος της θαλάσσης
Μακάριο το χιόνι, η λάσπη, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα και οι πυκνωτές

Μακάριο το κενό
Μακάρια η ανυπαρξία της ύλης
Μακάρια η έλλειψη φωτός, το απόλυτο σκότος

18/6/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου