Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω στο blog

-Horst Janssen und die Romantiker
-Franz Radziwill
-Zwischen Film und Kunst
-With Gilbert+George
-Peter Ackroyd: Πόε, μια σύντομη ζωή (μετάφραση Μαρία Φακινού)

Εκόμισα εις την Τέχνη

Κάθομαι και ρεμβάζω.   Επιθυμίες κ’ αισθήσεις
εκόμισα εις την Τέχνην—   κάτι μισοειδωμένα,
πρόσωπα ή γραμμές·   ερώτων ατελών
κάτι αβέβαιες μνήμες.   Aς αφεθώ σ’ αυτήν.
Ξέρει να σχηματίσει   Μορφήν της Καλλονής·
σχεδόν ανεπαισθήτως   τον βίον συμπληρούσα,
συνδυάζουσα εντυπώσεις,   συνδυάζουσα τες μέρες.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)