Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Ακόμα κι αυτά

Ακόμα και τα υγρά σου που κατάπια σε μια προσπάθεια ένα μέρος σου να παραμείνει πάντα μέσα μου, αποβλήθηκαν μέσω εφίδρωσης, ούρων και κοπράνων.

(Από το "Πολιτικά κείμενα για την ερωτική συγκυρία")